W czym możemy Ci pomóc?

Nasza oferta

Obsługa budynków wysokich

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości / Sprawna komunikacja / Przejrzyste finanse

Specjalizujemy się w prowadzeniu Budynków Wysokich. Nasze doświadczenie poparte jest nabytymi kwalifikacjami, przygotowaniem i znajomością zagadnień związanych z ich utrzymaniem. W powierzonych nam w opiekę budynkach zwracamy szczególną uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania tego typu nieruchomości: regularnych przeglądów technicznych, konserwacji, napraw i utrzymania ogólnego stanu budynku z ograniczeniem dostępu do budynku i utrzymaniu go w doskonałym stanie. Opieramy się na wypracowanych, wciąż modyfikowanych procedurach awaryjnych.

Sprawna komunikacja

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Przejrzyste finanse

Nasza oferta

Obsługa wspólnot mieszkaniowych w okresie gwarancji deweloperskich

Obsługa prawna / Weryfikacja dokumentacji względem wykonawstwa / Uruchamiamy wykonawstwo zastępcze wad i usterek

Powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej to trudny moment związany nie tylko z układaniem wzajemnych relacji wewnątrz nieruchomości i regulacji kształtujących jej funkcjonowanie. Dodatkowym aspektem niezwykle ważnym dla dalszego jej utrzymania w przyszłości jest zapewnienie optymalnej sprawności technicznej, wykrycie na tym etapie życia Wspólnoty wszelkich wad i usterek technicznych pojawiających się w nowopowstałym budownictwie i wyegzekwowanie ich usunięcia na koszt dewelopera.

Do obsługi nieruchomości posiadających takie potrzeby stworzyliśmy dedykowany zespół osób specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego i cywilnego, inspektorów budownictwa oraz księgowości. Naszym celem jest nie tylko sprawne zarządzanie powierzonym mieniem, kształtowanie norm funkcjonowania młodej Wspólnoty Mieszkaniowej, przejrzyste rozliczenia ale także skuteczne dochodzenie roszczeń od deweloperów.

Obsługa prawna

Wykonawstwa zastępcze wad

Weryfikacja dokumentacją względem wykonawstwa

Nasza oferta

Obsługa nieruchomości złożonych z kilku budynków

Nasza trzecia specjalizacja poparta jest wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kompleksów budynków w ramach jednej nieruchomości bądź jednego osiedla. Zarządzanie kilkoma budynkami w ramach jednej Wspólnoty czy osiedla wymaga podejmowania szeregu kompleksowych działań, przy ich koordynacji w czasie oraz kompetencji w zakresie stosowania zasady win-win.

Złożona struktura jednej nieruchomości stanowiącej kilka odrębnych budynków to każdorazowo unikatowy kompleks do którego podchodzimy bardzo indywidualnie.  Charakteryzują się one zintegrowanymi częściami wspólnymi, z których korzystają właściciele każdej z nieruchomości: drogi, chodniki, place zabaw, strefy fitness, sauny, baseny czy połączone hale garażowe. Po zapoznaniu się z charakterystyka miejsca przygotowujemy w postaci regulaminów zasady korzystania z nich zapewniając indywidualne rozliczenia, harmonogramy wejść, blokad czy rezerwacji.

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Sprawną komunikację

Sprawdź nas!

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie bądź skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Zapewniamy dla każdej nieruchomości:

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości

Sprawną komunikację

Systematyczną windykację należności

Przejrzyste finanse

Obsługę prawną

Uważam, że zawód ZARZADCY NIERUCHOMOŚCI to zawód zaufania publicznego. Nie każdy ma tą sposobność czy musi znać prawo związane z utrzymaniem i obsługą nieruchomości. Dlatego osobiście udzielam porad, konsultacji członkom Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, prowadzę szkolenia dla innych zarządców, edukuję osoby będące właścicielami nieruchomości.

Bartosz Mikołaj Sitkiewicz

Prezes Sitkiewicz AiZN Sp. z o.o.
Zarządca Nieruchomości.
Licencja Ministerstwa Infrastruktury nr 13 760

1
biura w Trójmieście i Tczewie
1
wartość zarządzanego majątku
1
łączna powierzchnia obsługiwanych nieruchomości
1
wolumen obsługiwanych lokali
1
kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni