W czym możemy Ci pomóc?

Nasza oferta

Obsługa budynków wysokich

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości / Sprawna komunikacja / Przejrzyste finanse

Specjalizujemy się w prowadzeniu Budynków Wysokich. Nasze doświadczenie poparte jest nabytymi kwalifikacjami, przygotowaniem i znajomością zagadnień związanych z ich utrzymaniem. W powierzonych nam w opiekę budynkach zwracamy szczególną uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania tego typu nieruchomości: regularnych przeglądów technicznych, konserwacji, napraw i utrzymania ogólnego stanu budynku z ograniczeniem dostępu do budynku i utrzymaniu go w doskonałym stanie. Opieramy się na wypracowanych, wciąż modyfikowanych procedurach awaryjnych.

Obsługa mieszkańców opiera się na zapewnieniu sprawnej Komunikacji. Poza kontaktem osobistym i dostępem telefonicznym, preferujemy wykorzystanie owoczesnych formach komunikacji elektronicznej, poprzez aplikacje i Internetową Obsługę Klienta. Zapewniamy wsparcie mieszkańcom w codziennych kwestiach, takich jak zgłaszanie awarii, reagowanie na potrzeby i dbanie o zaspokojenie ich oczekiwań w zakresie zleconych nam zadań.

Sprawna komunikacja

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Przejrzyste finanse

Dla każdej nieruchomości zapewnienie skrupulatne zarządzania finansami, w tym gromadzenie opłat od mieszkańców, rozliczanie mediów, optymalizację kosztów oraz bieżące raportowanie bieżącego stanu finansów Wspólnoty właścicielom. Udostępniamy na bieżąco poprzez system Internetowej Obsługi Klienta stany rozrachunków Wspólnoty, poszczególnych lokali, zgromadzonych na kontach bankowych środków Wspólnoty. Jesteśmy świadomi, że przejrzystość rozliczeń jest fundamentem budującym wzajemne zaufanie.

Ponosimy nasze umiejętności skutecznej obsługi poprzez nabywanie kompetencji w zakresie mediacji i negocjacji, co pozwala na aktywne podejmowanie się rozwiązywania sporów i napięć wewnątrz Wspólnoty. Podejmujemy się trudnych tematów.

Wypracowana zdolność do skutecznego zarządzania zapewnia funkcjonowanie nieruchomości w zgodności z przepisami, umowami i naszymi procedurami co jest kluczowym aspektem naszej pracy.

Działamy zgodnie z lokalnymi regulacjami i ustawowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi zarządzania nieruchomościami.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Sprawdź nas!

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie bądź skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Zapewniamy dla każdej nieruchomości:

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości

Sprawną komunikację

Systematyczną windykację należności

Przejrzyste finanse

Obsługę prawną

1
biura w Trójmieście i Tczewie
1
wartość zarządzanego majątku
1
łączna powierzchnia obsługiwanych nieruchomości
1
wolumen obsługiwanych lokali
1
kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni