W czym możemy Ci pomóc?

Nasza oferta

Obsługa nieruchomości złożonych z kilku budynków

Zasady korzystania z części wspólnych / Osobne rozliczanie budynków / Dedykowana opieka dla każdego z obiektów

Nasza trzecia specjalizacja poparta jest wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kompleksów budynków w ramach jednej nieruchomości bądź jednego osiedla. Zarządzanie kilkoma budynkami w ramach jednej Wspólnoty czy osiedla wymaga podejmowania szeregu kompleksowych działań, przy ich koordynacji w czasie oraz kompetencji w zakresie stosowania zasady win-win.

Złożona struktura jednej nieruchomości stanowiącej kilka odrębnych budynków to każdorazowo unikatowy kompleks do którego podchodzimy bardzo indywidualnie.  Charakteryzują się one zintegrowanymi częściami wspólnymi, z których korzystają właściciele każdej z nieruchomości: drogi, chodniki, place zabaw, strefy fitness, sauny, baseny czy połączone hale garażowe. Po zapoznaniu się z charakterystyka miejsca przygotowujemy w postaci regulaminów zasady korzystania z nich zapewniając indywidualne rozliczenia, harmonogramy wejść, blokad czy rezerwacji.

Wypracowane zasady korzystania z części wspólnych

Osobne rozliczanie budynków

Dedykowana opieka dla poszczególnych obiektów

Przygotowanie i znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem kompleksów budynków pozwala nam tworzyć praktyczne wewnętrzne Regulaminy i Uchwały dostosowane do indywidualnych potrzeb nieruchomości. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem użytkowania budynków: regularnych przeglądach technicznych, konserwacji, napraw i utrzymania ogólnego stanu budynku z ograniczeniem dostępu do budynku i utrzymaniu go w doskonałym stanie. Opieramy się na sprawdzonych procedurach.

Każdy z obiektów posiadający tylko jemu służące systemy techniczne jest rozliczany indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach opiniujemy zwiększenie obciążenia Lokali Użytkowych, które generują zwiększone koszty utrzymania części wspólnych.  Systemy naliczeń opłat są dostosowane do specyfiki i charakterystyki danej nieruchomości.

Każda z nich ma zapewnioną indywidualną opiekę i rozwiązywanie wewnętrznych spraw w jej gronie.

Na podstawie prowadzonych analiz finansowych i gromadzonych danych z ub. lat opracowujemy indywidulane dla każdego z obiektów szacunkowe budżety finansowe niezbędne do utrzymania części wspólnych oraz oddzielnie każdej z nieruchomości. Na ich podstawie określamy prognozowane stawki ich utrzymania. Udostępniamy na bieżąco poprzez system Internetowej Obsługi Klienta stany rozrachunków Wspólnoty, poszczególnych budynków i lokali czy zgromadzonych na kontach bankowych środków. Przejrzystość rozliczeń jest fundamentem budującym wzajemne zaufanie.

Zapewniamy skrupulatne zarządzania finansami. Gromadzenie opłat od mieszkańców, rozliczanie mediów, optymalizację kosztów oraz bieżące raportowanie bieżącego stanu finansów.

Stawiamy na zapewnienie sprawnej Komunikacji. Poza kontaktem osobistym i dostępem telefonicznym, preferujemy wykorzystanie owoczesnych formach komunikacji elektronicznej, poprzez aplikacje i Internetową Obsługę Klienta. Zapewniamy wsparcie mieszkańcom w codziennych kwestiach, takich jak zgłaszanie awarii, reagowanie na potrzeby i dbanie o zaspokojenie ich oczekiwań w zakresie zleconych nam zadań.

Działamy zgodnie z lokalnymi regulacjami i ustawowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi zarządzania nieruchomościami.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Sprawdź nas!

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie bądź skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!
Zapewniamy dla każdej nieruchomości:

Bezpieczne użytkowanie nieruchomości

Optymalizacje kosztów utrzymania nieruchomości

Sprawną komunikację

Systematyczną windykację należności

Przejrzyste finanse

Obsługę prawną

1
biura w Trójmieście i Tczewie
1
wartość zarządzanego majątku
1
łączna powierzchnia obsługiwanych nieruchomości
1
wolumen obsługiwanych lokali
1
kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni