Porady

Czy lokale użytkowe też tworzą Wspólnotę Mieszkaniową?

Definicja członków Wspólnoty Mieszkaniowej zawarta jest w Ustawie o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 6. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. (…)

Wspólnota Mieszkaniowa składa się z właścicieli lokali i bez znaczenia jest fakt czy jest to lokal mieszkalny czy użytkowy w konkretnej nieruchomości.

Wraz z zakupem lokalu mieszkalnego czy użytkowego tj. przeniesieniem własności lokalu, uzyskuje się status członka Wspólnoty Mieszkaniowej. Tym samym poprzedni właściciel traci automatycznie przestaje być członkiem Wspólnoty a nowy nim zostaje.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie