Porady

Czy muszę płacić Wspólnocie Mieszkaniowej za z coś z czego nie korzystam?

To za co wnosimy opłaty do Wspólnocie Mieszkaniowej reguluje art. 14 Ustawy o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest

obowiązany (…) uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (…).

 Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Każdy z członków Wspólnoty Mieszkaniowej jest zatem zobowiązany do ponoszenia opłat, w wysokości zgodnej z przypadających na jego lokal udziałem, na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości. Jest to obowiązek wynikający z posiadania a nie korzystania z danego dobra.

Dodatkowy przepis wprowadza pewien wyjątek a dotyczy on instalacji.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie