Porady

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Definicja Wspólnoty Mieszkaniowej zawarta jest w Ustawie o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 6. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. (…)

Tak więc Wspólnota mieszkaniowa to grupa ludzi, którzy są właścicielami lokali w danej nieruchomości (może to być jeden lub kilka budynków). Przez nieruchomość rozumiemy tutaj nieruchomość gruntową.

Nasza skrócona definicja na potrzeby wykonywanej pracy jest zdecydowanie krótsza: Wspólnota Mieszkaniowa to ludzie.”

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie