Porady

Dlaczego płacę więcej niż mój sąsiad?

Wysokość opłat wysokości do Wspólnoty Mieszkaniowej reguluje art. 12 pkt. 2 Ustawy o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 12. 2. (…) W (…) stosunku (do udziałów) właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości.

Z przepisu wynika wprost, że wysokość opłat została dla każdego określona posiadanym udziałem w nieruchomości.

Należy jednak wiedzieć, że Wspólnota może podjąć inny, stanowiący element zarządu (funkcja) nieruchomością wspólną, indywidualny system naliczania i rozliczania opłat o czym stanowi art. 18 pkt 2a i 18 pkt. 3 ww. Ustawy.

Art. 18 2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Art. 18 3. Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale (od autora: Ustawy)

System ten nie może jednak krzywdzić żadnego z współwłaścicieli.

Chciałbyś dopytać o szczegóły?

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie