Porady

Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa?

Wspólnoty Mieszkaniowej nie zakłada się z wyboru ani nie ma konieczności przymuszania właścicieli lokali do jej założenia.

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą, kiedy na nieruchomości pojawia się samodzielny lokal stanowiący odrębną własność osoby innej niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Tym samym to moment, podpisania aktu notarialnego sprzedaży pierwszego lokalu i w nieruchomości pojawia się dwóch właścicieli.

Termin powstania Wspólnoty Mieszkaniowej określa Ustawa o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 6. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. (…)

Art. 7. 1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

  1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego (…)

 

Powstałą Wspólnotę Mieszkaniową należy zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym, nadać jej numer GUS i NIP. Stanowi to obowiązek członków wspólnoty.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić wykonamy to za Ciebie.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie