Porady

Za co płacę swojemu zarządcy?

Wynagrodzenie dla zarządcy nieruchomości jest ujęte w zbiorze kosztów utrzymania nieruchomości w art. 14 ppkt. 5) Ustawy o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: (…)

5) wynagrodzenie (…) zarządcy.

Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wobec Wspólnoty Mieszkaniowej określa zawsze umowa podpisana przez Wspólnotę z Zarządcą. Dlatego tak ważne jest podpisanie dobrej umowy i określenie szczegółowo zakresu jego obowiązków.

Zarządca Nieruchomości pracuje na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej a nie indywidualnych właścicieli lokali. Zarządcę zatrudnia Wspólnota, a ją reprezentuje zarząd.

Zadania, których podejmuje się Zarządca na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej to przede wszystkich:

  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, w pełnej sprawności technicznej i czystości,
  • zapewnienie bezpiecznego użytkowania nieruchomości,
  • obsługę dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym technicznej, eksploatacyjnej, księgowej,
  • okresowe rozliczenia mediów,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • obsługę zebrań Wspólnoty,
  • ofertowanie zlecanych przez Wspólnotę prac wykonywanych na nieruchomości,
  • opiniowanie możliwości i zgodności pomysłów z obowiązującym prawem.

To podstawa. Nasze umowy zawierają ponad 30 punktów, w których szczegółowo określamy nasze zobowiązania wobec Wspólnoty. Chcesz je poznać?

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie