Porady

Za co płacę Wspólnocie Mieszkaniowej?

Opłaty w Wspólnocie Mieszkaniowej reguluje zapis w Ustawie o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.):

Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Dodatkowo zwykle, chociaż nie jest to obowiązkowe jednak jest dobra praktyką, Wspólnota Mieszkaniowa zbiera i oszczędza dodatkowo pieniądze na przyszłe prace remontowe wnosząc stałe miesięczne wpłaty do wyodrębnionego konta rachunkowego zwanego potocznie Funduszem Remontowym lub Zaliczkami na remonty.

Wspólnoty Mieszkaniowe, które są stronami w umowach o dostarczenie mediów do nieruchomości, takimi m.in. jak woda wraz z odbiorem ścieków czy dostawy energii cieplnej lub gazu pobierają opłaty na świadczenia indywidualne mediów zużywanych w lokalach. Świadczenia te są okresowo rozliczane. Okres rozliczeniowy mediów zużywanych indywidualnie określa Wspólnota w Regulaminie rozliczeń mediów w formie uchwale i umowie z zarządcą.

Skorzystaj z darmowych konsultacji aby sprawdzić poziom swoich opłat na tle innych Wspólnot Mieszkaniowych.

Sprawdź nas i zaproś na spotkanie